Organisatie

Echtwaardevol.nl is een co-creatie van:
NFK , NFU, Patiëntenbegrijpen, Patiëntenfederatie Nederland en de onderliggende projecten Beslist Samen 2.0! en Best Onco Care.

Drs. Ella Visserman

Drs. Ella Visserman

Ella Visserman studeerde gezondheidswetenschappen. Ze werkt als belangenbehartiger en programmamanager Samen Beslissen bij NFK. Het patiëntenperspectief is haar uitgangspunt en vanuit dat perspectief zet zij zich in voor verbetering van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. De uitrol die dit heeft naar andere patiëntengroepen is een welkome bonus.

Josine van der Kraan, MSc

Josine van der Kraan, MSc

Ruim 6 jaar werkzaam als adviseur patiëntenbelang bij Patiëntenfederatie Nederland op het dossier Samen Beslissen. Actief bij veel projecten en beleid op het gebied van Samen Beslissen (o.a. Beslist Samen) en behandelkeuzehulpen. Betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van de ‘3 goede vragen’ en de Consultkaarten. Trekker van de lijn ‘Meer Samen Beslissen’ binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg van VWS.

Drs. Haske van Veenendaal

Drs. Haske van Veenendaal

Haske van Veenendaal is expert in gedeelde besluitvorming en kwaliteit van zorg. Hij leidt diverse landelijke projecten op het gebied van samen beslissen, zoals Beslist Samen! en Best Onco Care. Daarnaast doet hij parttime promotie-onderzoek aan de ESHPM (Erasmus Universiteit Rotterdam) naar manieren om de implementatie van samen beslissen in de dagelijkse praktijk te versnellen. Ook is hij verbonden aan diverse opleidingen op het gebied van samen beslissen en kwaliteit van zorg, redactielid bij Qruxx en bestuurslid van de patiëntenorganisatie VSOP.

Carlo Schippers, M.A.N.P.

Carlo Schippers, M.A.N.P.

Carlo Schippers is afgestudeerd als Master Advanced Nurse Practitioner aan de Hogeschool van Utrecht. Sinds bijna 15 jaar is hij werkzaam als verpleegkundig specialist in het UMCUtrecht Cancer Center. Zijn specialisme richt zich daar met name op tumoren van de Slokdarm en Maag. Carlo won in 2016 Award of Excellence Oncology Nursing. In 2016 richtte Carlo samen met Michiel de Klein Patiëntenbegrijpen op. Een organisatie die patiënten voorlichting en instructie verbetert en bevordert. Middels een platform ontvangen patiënten gericht informatie.

Michiel de Klein

Michiel de Klein

Michiel heeft een rijke ervaring in de uitgeverij branche rondom digitale innovatie. In 2016 heeft hij samen met Carlo Schippers Patientenbegrijpen opgericht. Patientenbegrijpen richt zich op de verbetering van communicatie tussen zorgverlener en client. In dat kader heeft Patientenbegrijpen in samenwerking met zorgteams een video platform ontwikkeld waarbij clienten op een voor hen geschikt moment en met eigen medium zich kunnen voorbereiden op gesprekken met het zorgteam en de behandelingen/onderzoeken die zij ondergaan. Dit geeft een enorme verbetering niet alleen in efficiency maar vooral op de kwaliteit van de gesprekken en participatie. Het Platform wordt inmiddels door meerdere ziekenhuizen ingezet.

Drs. Nicole Plum

Drs. Nicole Plum

Nicole Plum is opgeleid als psycholoog en heeft counselings- en onderzoekservaring. In de loop van haar veelkleurige loopbaan is zij de kant van belangenbehartiging uitgegaan, gericht op versterking van de positie van patiënten, maar vooral ook op verrijking van de klinische praktijk door toevoeging van het patiëntenperspectief aan het zorgaanbod. Zij werkte bij verschillende patiëntenorganisaties, en sinds 2008 bij het UMC Utrecht Cancer Center. Daarnaast is zij lid van de Maatschappelijke raad van de MLDS en vrijwilliger in academisch hospice Demeter. Zij leidt Bedhoodie BV, een start-up die een door patiënten aangedragen initiatief voor een beweegbaar privacyscherm op stoel en bed naar de markt brengt.