Partners

Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten­organisaties (NFK) is de koepel van negentien kankerpatiënten­organisaties en het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers. Elke organisatie maakt zich sterk voor patiënten met (een) bepaalde vorm(en) van kanker of de gevolgen daarvan. De koepel behartigt de algemene belangen en ondersteunt de leden. Samen komen wij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker. Wij horen hun stem onder meer via ons patiëntenpanel Doneer Je Ervaring. Deze stem laten wij horen in de politiek, de media, de zorg, de wetenschap en bij verzekeraars.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ­ vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen.

Onze visie is dat voorlichting in de zorg sterk kan verbeteren. Wij zien dat deze behoefte groot is bij zowel ziekenhuizen als patiënten. Informatie en instructie moet op een andere manier georganiseerd worden.

  • Wij staan voor het samen met het ziekenhuis, haar stakeholders en patiënten herontwerpen van zowel de inhoud als het proces van voorlichting. Wij betrekken  hierin huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers.
  • Wij ontwerpen duurzame voorlichting, transparant en toetsbaar. Eenvoudig aan te passen aan veranderende behandelstrategieën.
  • Wij zien het gebruik van video daarbij als een belangrijk middel. Het Video Informatie Platform is ons vehikel.

Concreet betekent dit het samen ontwikkelen van video materiaal, het trainen van zorgteams, het implementeren in de zorgprocessen.

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 200 patiënten­organisaties. We maken ons sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dankzij haar leden, de waarderingen op Zorgkaart­Nederland, de informatie op Digitale­Zorggids, de ervaringen van­uit Mijnkwaliteitvanleven.nl, de inbreng van ruim 23.000 Zorgpanelleden en de vragen bij het Nationale Zorg­nummer weet de Patiënten­federatie wat volgens patiënten goed gaat en beter kan. Met die kennis oefent de federatie met haar leden invloed uit op het beleid binnen de zorg. En geeft Patiënten­federatie Nederland een stem aan iedereen die nu of in de toekomst zorg nodig heeft: in de spreek­kamer en de politiek, bij de zorg­verzekeraar en in het nieuws.

Met ruim 12.000 medewerkers is het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar het Wilhelmina Kinderziekenhuis onderdeel van is, een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en de grootste werkgever in de regio.