Sprekers

Drs. Lidia Barberio

Drs. Lidia Barberio

Directeur Longkanker Nederland

Lidia studeerde logopedie en gezondheidswetenschappen. Ze werkte als logopedist, beleidsmedewerker bij Patiëntenfederatie Nederland en zorginkoper bij een zorgverzekeraar. Sinds drie jaar werkt ze bij patiëntenorganisatie Longkanker Nederland waar ze in nauwe samenwerking met een patiëntenpanel de zorg voor patiënten met longkanker wil verbeteren.

Prof. dr. Hans van Delden

Prof. dr. Hans van Delden

Full Professor Department of Public Health UMC Utrecht

Prof. dr. Hans van Delden is opgeleid als arts en heeft vele jaren als specialist ouderengeneeskunde in verpleeghuizen gewerkt. Daarnaast is hij sinds 2002 hoogleraar medische ethiek aan het UMC Utrecht. Hij doet onderzoek naar de ethiek van einde-leven beslissingen, de ethiek van wetenschappelijk onderzoek en die van participatie. Momenteel is hij programmaleider Patiëntenparticipatie UMC Utrecht.

Dr. Judith Herder

Dr. Judith Herder

Longarts Meander Medisch Centrum

Judith Herder is longarts in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Judith is zeer actief op het gebied van longkanker. Ze heeft hart voor de patiënt en voor patiëntenorganisatie Longkanker Nederland. Daarnaast is bestuurslid van de sectie oncologie van de NVALT en lid van de SAR.

Prof. dr. Carina Hilders

Prof. dr. Carina Hilders

Directievoorzitter Reinier de Graaf

Carina Hilders is Directievoorzitter van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Eerder actief als Gynaecoloog en directeur medische zaken van Reinier de Graaf Gasthuis en eind 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar medisch management en leiderschap.

Dr. Roos de Jonge

Dr. Roos de Jonge

Adviseur Patientenparticipatie Onderwijscentrum UMC Utrecht

Roos is opgeleid als Medisch Bioloog maar na haar promotieonderzoek bij diverse spierfondsen gaan werken als wetenschappelijk coördinator. Vervolgens is ze gaan werken bij Kind&Ziekenhuis als teamleider Smiley om de kinderafdelingen op kindgerichtheid te visiteren. Nu werkt zij reeds 3 jaar als adviseur patiëntenparticipatie in het onderwijs en zorgt voor de stem van de patiënt in alle opleidingen die in het UMC Utrecht bestaan.

Dr. Aebele Mink van der Molen

Dr. Aebele Mink van der Molen

Plastisch chirurg in het Schisis team van het WKZ

Aebele heeft als speciaal aandachtsgebied de kinder-plastische chirurgie en dan in het bijzonder de behandeling van cranio-faciale afwijkingen en schisis. Binnen het brede aanbod van schisis hebben kinderen spraak- en taal problemen en kinderen met een 22q11.2 deletie zijn speciale interesse.

Drs. Jannie Oskam

Drs. Jannie Oskam

Ervaringsdeskundige, sociaal wetenschapper en auteur

Jannie Oskam werkte 30 jaar in de zorg, waarvan de laatste 10 jaar als adviseur van zorgorganisaties. Tot ze borstkanker kreeg. Ze verbaasde zich over wat ze als patiënt meemaakte in de spreekkamer. Dat maakte haar nieuwsgierig naar de ervaringen van andere vrouwen. Ook sprak ze met artsen, verpleegkundigen en psychotherapeuten. Als ervaren interviewster ontlokte ze hen openhartige verhalen die ze door haar eigen relaas heen weefde. Het resulteerde in haar boek ’Zo gaan we het doen! Sinds vijf jaar brengt Jannie als mee- en tegendenker het patiëntperspectief voor het voetlicht bij samen beslissen en in de palliatieve zorg.

Drs. Karen Prantl

Drs. Karen Prantl

Beleidsmedewerker Kwaliteit & onderzoek Nierpatiënten Vereniging Nederland

Karen Prantl is beleidsmedewerker bij de Nierpatiënten Vereniging Nederland en heeft hier onder andere de patiëntenparticipatie opgezet bij wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling en het algemene beleid via het panel NierpatiëntenPerspectief online (NPonline.nl). Daarnaast is ze als afgestudeerd gezondheidsvoorlichter zeer actief betrokken bij Samen beslissen.

Carlo Schippers, M.A.N.P.

Carlo Schippers, M.A.N.P.

Verpleegkundig specialist Upper G.I./eigenaar Patientenbegrijpen

Carlo Schippers is afgestudeerd als Master Advanced Nurse Practitioner aan de Hogeschool van Utrecht. Sinds bijna 15 jaar is hij werkzaam als verpleegkundig specialist in het UMC Utrecht Cancer Center. Zijn specialisme richt zich daar met name op tumoren van de slokdarm en maag. Carlo won in 2016 de Award of Excellence Oncology Nursing. In 2016 richtte Carlo samen met Michiel de Klein Patiëntenbegrijpen op: een organisatie die patiëntenvoorlichting en -instructie verbetert en bevordert. Middels een platform ontvangen patiënten gericht informatie.

Drs. Inge Tra

Drs. Inge Tra

Programmamanager Patiëntenparticipatie

Inge Tra studeerde Economics aan de Universiteit van Tilburg. Ruim 7 jaar werkt ze bij Zorgverzekeraar CZ. Ze begon daar als zorginkoper maar startte in 2015 samen met haar collega de afdeling patiëntenparticipatie bij CZ. Wat begon met extra werkzaamheden is inmiddels uitgegroeid tot een volledige functie van programmamanager patiëntenparticipatie. Met de overtuiging dat patiëntenparticipatie bijdraagt aan betere kwaliteit van zorg richtte Inge zich de afgelopen 5 jaar op het structureler verankeren van de stem van de verzekerden bij CZ.

Drs. Ella Visserman

Drs. Ella Visserman

Dagvoorzitter, Belangenbehartiger Kwaliteit van Zorg NFK

Ella Visserman studeerde gezondheidswetenschappen. Ze werkt als belangenbehartiger en programmamanager Samen Beslissen bij NFK. Het patiëntenperspectief is haar uitgangspunt en vanuit dat perspectief zet zij zich in voor verbetering van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. De uitrol die dit heeft naar andere patiëntengroepen is een welkome bonus.

Eva Vroonland

Eva Vroonland

Adviseur patiëntenparticipatie

Eva Vroonland studeerde gezondheidswetenschappen. Als adviseur patiëntenparticipatie bij PGOsupport werkt ze aan het versterken en faciliteren van patiëntenorganisaties, om de wensen en belangen van hun achterban tot uiting te brengen in zorg en ondersteuning. Daarnaast ondersteunt en adviseert ze, samen met haar collega’s, ook andere partijen in de zorg die willen samenwerken met patiënten, zoals onderzoekers, beleidsmakers, gemeenten en zorgverleners. Goede samenwerking tussen zorgverleners, beleidsmakers, onderzoekers én patiënten is essentieel en van belang. En het ondersteunen van verschillende partijen om die samenwerking met elkaar tot een meerwaarde te laten zijn is de uitdaging die ze graag aangaat.